Paměť národa 2013

Rozhodli jsme se na klubové webové stránce otevřít novou sekci pod názvem – Paměť národa.  Hlavní důvod byl ten, že jsme s činností této instituce chtěli seznámit čtenáře našich stránek. 

V minulém roce (2013) se obrátili pracovníci z Paměti národa na zakladatele a bývalého předsedu BUDDIES – pana Richarda Prause – s žádostí o spolupráci. Po menším zaváhání ji akceptoval. Oponentura, že se on do galerie významných pamětníků absolutně nehodí byla brzo vyvrácena. Jsme velice rádi, že se tak stalo. Jeho vzpomínky z dětství a nemalé znalosti získané několikaletým privátním bádáním o činnosti americké armády při osvobození republiky v roce 1945 jsou toho nezvratným důkazem. I vy to budete moci posoudit, protože na konci této úvodní kapitoly dáme i vám možnost seznámit se s dokumentárním materiálem, který z natáčení vznikl.

Představení Paměti národa:

Paměť národa  je rozsáhlá sbírka vzpomínek pamětníků, na jehož vytváření se podílejí jednotlivci i instituce z České republiky i ze zahraničí. Jejím cílem je přehlednou a srozumitelnou formou zpřístupnit badatelům i široké veřejnosti individuální svědectví pamětníků významných dějinných událostí 20. století. 

Jak nápad projektu Paměť národa vznikl?

Myšlenka vytvořit digitální archiv se zrodila v letech 2006-2007 mezi českými institucemi, které archivují vzpomínky pamětníků (sdružení Post Bellum, Český rozhlas, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Vojenský historický ústav, Židovské muzeum v Praze,aj.) 

Kdo projekt vede?

Digitální pamětnický archiv Paměť národa vytvořily v roce 2008 tři české instituce: sdružení Post Bellum, Český rozhlas a Ústav pro studium totalitních režimů. Post Bellum je sdružení novinářů a historiků, kteří budují sbírku vzpomínek pamětníků, Český rozhlas je veřejnoprávní institucí a disponuje rozsáhlým zvukovým archivem a technikou, Ústav pro studium totalitních režimů je úřad zabývající se zkoumáním, analýzou a dokumentací totalitních režimů 20. století. Právě tyto tři smluvně vázané instituce vytvořily tým specialistů, který připravil a zprovoznil unikátní aplikaci, jež byla oficiálně spuštěna 28. října 2008 pod doménou www.pametnaroda.cz.

Společenství je otevřeno všem historikům, novinářům, studentům a dalším badatelům. Tvůrci portálu Paměť národa poskytují těm, kteří se rozhodli k iniciativě připojit, zaškolení do editačního systému, technickou podporu, archivaci nahrávek, případně též výpomoc s redakcí textů a překlady do angličtiny. Každý zúčastněný projekt zastupuje koordinátor, který odpovídá za výslednou podobu uložených materiálů. 

Co na Paměti národa najdete?

V databázi se uchovávají celé nahrávky, ukázky z nahrávek, fotografie, deníky, archivní dokumenty a mnoho dalšího. Čím více sbírek, portrétů a svědectví se podaří shromáždit, tím lepš mozaika uplynulého století vznikne. Skrze svědectví pamětníků a pomocí ostatních historických pramenů je možno lépe poznat podstatu nedemokratických režimů 20. století, nacismu a komunismu, Tím se skládá  mozaika ze vzpomínek tisíců jednotlivců kteří o své svědectví jsou ochotni se podělit. Vzpomínky pamětníků se dále třídí pro badatelské potřeby podle dějinných epoch, výročí, událostí a také pamětnických kategorií.

A nyní se již vracíme k našemu slibu danému v úvodu. Na níže specifikovaných webových stránkách se můžete seznámit s obsahem vyprávění našeho kolegy s koordinátorem a redaktorem panem Vilémem Faltýnkem, který z pořízených záznamů a předložených materiálů a fotografií zhotovil tyto dokumenty. Po jejich shlédnutí je naší povinností redaktorovi reportáže velice srdečně poděkoval za jeho profesionální práci. Ze třech tříhodinových setkání a pořízených audio záznamů dokázal vybrat ty nejcennější pasáže. Poskytuje obraz našeho kolegy tak, jak i my ho v našich očích vidíme a jak si vážíme a oceňujeme výsledky jeho bádání nejen pro činnost klubu BUDDIES, ale i pro čtenáře, kteří se na našich klubových či webových stránkách Post Bellum s jeho poznatky mohou seznámit. 

Máte-li zájem, otevřete si tyto web stránky: http://www.pametnaroda.cz/witness/index/id/3486/

Na základě rozhovorů také vzniklo několik popisů míst v aplikaci pro chytré mobilní telefony (na základě konkrétního místa lze vyslechnout část rozhovorů):  

Setkání čs. kluků s ruským vojáčkem (Písek,Přemyslova ul.)
Kde byla podepsána kapitulace? (Písek, Dobešice školní statek)
Se zlostí jsem chodil s čsl.vlajkou po zahradě  (Písek, Pražská 210)
Americké párty na pile v bývalých Sudetech (Knížecí Pláně, Tremlova pila)
Američané za demarkační linií (Temešvár, Podolský most)

V Písku 04.03.2014,                                                                                                  
Roman Drašnar a Aleš Procházka
členové klubu BUDDIES

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *