NORMANDIE

V roce 911 francký král daroval Vikingovi Normanovi jménem Rollo oblast, která se rozkládala na pobřeží kanálu La Manche a tak vznikla Normandie. Pomyslným středem této oblasti se vine řeka Seina, která tvoří hranici mezi Horní (severní) a Dolní (jižní) Normandií. Zatímco Horní s městem Rouen nechvalně proslavilo upálení Johanky z Arku, Dolní Normandii proslavily moderní dějiny. 6. června 1944 se zde vylodila spojenecká vojska a otevřela „západní frontu“ proti Německu.

Již v mém raném věku jsem si v protektorátních novinách přečetl zprávu o neúspěšném vylodění nepřátelských jednotek na plážích ve Francii. Následovaly zprávy, že německá vojska se úspěšně brání invazním jednotkám a nakonec bylo přiznáno, že spojenecká vojska bojují ve vnitrozemí Francie. Stejně tomu bylo i v případě německé protiofenzivy v bitvě v Ardenách v polovici prosince roku 1944, nazvané Němci “Wacht am Rhein“. Dle tehdejší propagandy byla německá vojska pomalu kousek od Antverp. Pak najednou – na začátku ledna 1945 – byla zatlačena do původních pozic a před koncem měsíce byla ofenziva „odpískána“.

Dvě ofenzivy spojenců na východě a západě Evropy již byly pro fašistický režim a německou armádu počátkem „labutí písně“ a ve skutečnosti rekviem jejich německé expanze.

Po skončení druhé světové války jsem hltal veškeré dostupné informace, zabývající se tímto tématem – bohužel ne na dlouho. A tak teprve v roce 1984 se mně dostala do rukou knížka s titulem „Invaze“ od Miloše Hubáčka, která skoro na pěti stech stránkách se podrobněji tímto tématem zabývala.

To byl pro mne počátek k tomu, vidět na vlastní oči normandské pláže a zejména krvavou pláž Omaha. Teprve v letošním roce se mně tento sen splnil a tak bych se rád se svými dojmy a poznáním s vámi rozdělil. Je velice obtížné na několika stránkách vystihnout vše podstatné. Alespoň se o to pokusím a možná, že to ve vás vyvolá zájem k seznámení s dalšími detaily v obsáhlejších a daleko odbornějších materiálech.

© Copyright BUDDIES Písek, 2011. Všechna práva vyhrazena.