Památník 4. obrněné divize v Písku

Památník 4. obrněné divize v Písku

Jedním z těcho míst je především památník s pamětní deskou věnovanou americké 4. obrněné divizi, která je umístěna na malé travnaté vyvýšenině před Základní školou TGM v Čelakovského ulici na Pražské. Prostý památníček, které ve svém pojetí v sobě tají připomínku dávné doby, která se ještě dodnes tajemně skrývá na několila místech kolem řeky Otavy. Chtěli byste vědět jakou ? Dočtěte vše do konce a v jednom z veršů básníka Jana Cziviše naleznete vysvětlení. Dříve se místu, kde se na křižovatce setkávají tři rozdílně pojmenované ulice říkalo Na Štychu. Navíc zde kdysi v těsné blízkosti stávaly tři hospody. Dnes už je zde jen restaurace jediná a mnohý z dnešních Písečanů staré pojmenování křižovatky nezná. Projdete-li kolem památníku cestou po jeho levé straně, přijdete k Letnímu kinu a na Výstaviště. Místo pro památník bylo zde vybráno proto, že na této křižovatce se v květnu pětačtyřicátého setkávaly přijíždějící americké jednotky ze dvou směrů. Jeden směřoval od Dobeve a Václava a druhý od Nové Hospody po Pražské. Navíc byl umístěn ve škole TGM ke konci války německý vojenský lazaret a po příjezdu Američanů do Písku zde měli své velitelství.

Jakmile skončil komunistický totalitní režim, nastoupil hned v následujícím roce místní rodák a pamětník květnových dní v roce 1945 – pan Richard Praus – (o dalších pět let později zakladatel BUDDIES) svůj „boj“ s městem o vybudování památníku. Nejdříve ústními žádostmi požadoval na městském úřadě, aby město něco udělalo pro skutečného osvoboditele města. Sledoval tím jediný záměr, aby se konečně mohli občané města po čtyřiceti letech dozvědět historickou pravdu. Zamlčovanou pravdou a zcela nedůstojným potlačováním jména skutečného osvoboditele města napáchali falešní historici a straničtí ideologové nedozírnou škodu. Především na dorůstající písecké mládeži. Po tříletém neúspěšném oddalování se nakonec rozhodl podat písemnou oficielní žádost. Opět uplynula nějaká doba, po které obdržel odpověď, že své tvrzení musí doložit historicky ověřeným písemným dokumentem. Po jeho získání a předložení a dalších drobných peripetiích nakonec rada i zastupitelstvo rozhodlo, že souhlasí s postavením památníku. Díky velmi dobré spolupráci s tehdejším místostarostou panem Ing. Bohumilem Merglem a především jeho pochopení i jeho osobnímu zainteresování se nakonec v roce 2000 podařilo výstavbu pamětního místa dokončit a pamětní desku odhalit. Byl požádán tehdejší vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě (SECEUR) – čtyřhvězdičkový generál James Jones, zda může k slavnostnímu odhalení delegovat svého zástupce. Požadavek byl akceptován a 6. května přijel do Písku brig.generál C. V. Christianson se svým pobočníkem 1st Lt (nadporučíkem) Joshuou Ensignem z Kaiserslautern z Německa a zároveň se zástupcem amer. velvyslanectví v Praze p. Thomasem Hofferem s manželkou. Dále byli přítomni JUDr.Rychetský, tehdejší starosta pan JUDr. Průša a ostatní zastupitelé města a okresu. Také díky bohaté účasti píseckých občanů byl památník slavnostně odhalen.

Křivda byla po padesáti pěti letech napravena. A tak od tohoto roku každoročně uctíváme
den 6. května – jako památný den města, kdy bylo uskutečněno jeho osvobození. Dalšího úspěchu ještě dosáhl pan Praus v roce 2008, kdy se mu podařilo, aby v době květnových oslav byla na balkoně radnice vyvěšována vlajka USA a vlajka ruská (platná v roce 1945). Většina měst v době květnových oslav tyto vlajky již po léta běžně vyvěšuje. Obdobně již hodně dlouho můžeme i ve dvoře radnice vidět tyto vlajky, a to z iniciativy píseckého Prácheňského muzea.

Než ukončíme tuto stať o památníku Na Štychu, ještě vám připomeneme, že vedle památníku stojí informační deska, která vám sdělí mnoho dalších zajímavých informací. Následuje ještě pár fotografií, jak to kdysi vypadalo a jak odhalení probíhalo a pro ty, které zajímá i poloha památníku, tak má zde tyto údaje : GPS souřadnice – loc: 49°18´37.384´´ N a 14° 8´28.033´´ E.

Tak to vypadalo v roce 1989

A o hodně hezčí v roce 2000

A ještě několik fotografií ze slavnostního odhalení v roce 2000

Za podnět k postavení památníku byl pan Richard Praus
dekorován BG Christiansenem

vlajky na balkonu radnice v době památných květnových dnů

                v roce 1945                                            v současných letech

a nakonec slíbená báseň od Jana Cziviše

Prý se tu kdysi rýžovalo zlato

v mělčinách keltské řeky Atavy.

Zlatinek v sejpech písku zbylo málo,

proud vody všechno časem odplaví ….

A přece dnes zde pod příkrovem trávy

ze země zved se pahorek.

Je podobný těm sejpům u Otavy.

Jsme v třetím miléniu. Nový věk

má ve znaku pot i krev. A rád se baví.

Památník Pattonovy armády

spíš o hrdinství mlčí. Nevypráví

o mužích z Nebrasky či z Nevady …..

Kolem jde dívka v džínách se psem Husky

a já si v duchu zpívám „Škoda lásky …..“

( Věnováno iniciátorovi památníku mému příteli Richardu Prausovi)
2004

Prezenční listina ze slavnostního odhalení v roce 2000 vč. poděkování
od BG Christiansona

A tento text na informační tabuli si můžete přečíst u památníku


Duben 2021: Pomník osvobození na Pražské ulici a jeho okolí prošlo úpravami

„Nově zde byla navržena souměrná výsadba dvou jasanů a souměrnost nebyla zvolena náhodně. Dodává prostoru pomníku řád, vážnost a důležitost obdobným způsobem, který vytvářejí souměrně vysázené dřeviny třeba u kapliček. Dva stromy budou dále na místě symbolizovat nepřetržitou vojenskou hlídku a použitý druh stromu – jasan pensylvánský, pak osvobozeneckou americkou armádu,“ objasnil záměr provedených úprav Ondřej Kofroň. Součástí úprav bylo i přemístění stanoviště vlajek a vyleštění pamětní desky. Prostor památníku je tak připraven na důstojné výročí 76 let osvobození od fašismu, které připadá na 8. květen.

(Zdroj: článek z webu Města Písek)


© Copyright BUDDIES Písek, 2011. Všechna práva vyhrazena.