Malmedy

Malmédský masakr

je označení pro incident, který se odehrál 17. prosince 1944 během německé ofenzívy

v Ardenách mezi městy Malmedy a Ligneuville v Belgii v malé vesničce BAUGNEZ.

Vesnice je součástí města Malmedy. Ve vesnici je jediná větší křižovatka, kde se

masakr odehrál. Připomíná ho památník v místech, kde se tato událost přímo stala.

Dáte-li se silnicí na Luxembourg, již od křižovatky můžete po pravé straně spatřit

muzeum, které tuto událost připomíná.

Do dnešních dní není přesně známo, jaká příčina zavdala podnět k vlastnímu

masakru. 13. ledna 1945, po opětovném dobytí místa americkými jednotkami byla

zavražděná těla amerických vojáků objevena a v následujících dvou dnech

vyzvednuta.

Podle jedné z nejvíce pravděpodobných verzí k tomu došlo při útoku německých

jednotek 1. tankové divize SS – přezdívané SS-Kampfgruppe Peiper pod velením

SS-Standartenführera Joachima Peipera (armádní ekvivalent hodnosti plukovníka).

Peiperova čelní tanková útočná skupina se však před masakrem v Baugnez rozdělila

do dvou proudů. Na křižovatce se s Američany střetl jeden z proudů, kterému velel

Peiperem pověřený major SS Werner Pőtschke. Z toho tedy vyplývá, že on byl hlavním

viníkem incidentu. Bohužel spravedlnosti a k objasnění k čemu tam skutečně došlo,

již po válce nemohlo dojít, protože Pőtscke padl v únoru 1945 v Maďarsku.

Mapka německé ofenzivy v prostoru Ardeny a Baugnez:


Místo střetu v Baugnez označeno černým kroužkem uprostřed mapy

Pőtschkeho jednotka se v  tomto prostoru střetla s konvojem nákladních a lehkých

vozidel s částí amerických příslušníků 285. dělostřeleckého pozorovacího praporu z

„B“ baterie (285th Field Artillery Observation Battalion doplněné i dalšími

jednotkami) v počtu 71 vojáků. Tato skupinka se po krátkém boji vzdala do

německého zajetí. Po následném odzbrojení a připojení k dalším již zajatým

Američanům (přibližně 150 osob) byla tato neozbrojená skupina poslána na blízké

pole nedaleko zmíněné křižovatky.

Označení 30. pěší divize, pod kterou 285th FAOB příslušel.

Podle výpovědí a následného vyšetřování jeden z důstojníků SS vytáhl pistoli a střelil

amerického zdravotního důstojníka, který se bránil, aby mu německý voják odebral

hodinky a potom zastřelil i muže stojícího vedle něho. Ostatní němečtí vojáci se

připojili ke střelbě ze samopalů a tankových kulometů. Podle další verze došlo ke

střelbě poté, co se skupinka zajatců pokusila sebrat stráži zbraň a pokusit se o útěk.

Jak však bylo při pitvě padlých amerických vojáků zjištěno, tak asi 41 střelbou

zraněných vojáků bylo usmrceno teprve následným zvěrským výstřelem do hlavy, buď

z pistole anebo z pušky. Po osvobození místa masakru Američany se zpráva velmi

rychle roznesla do amerických jednotek, což mělo za následek restrikční opatření

vydáním rozkazu, aby němečtí příslušníci SS a Fallschirmjäger (parašutisté) byli

stříleni na potkání. Dále je známo, že asi kolem 41 amerických vojáků se pokusilo ze

shromáždění na poli spasit útěkem do blízkého lesa, což se jím podařilo. Ti pak

později podali spojeneckému velení o incidentu zprávu.

Po válce se odehrál s vojáky SS a jejich velitelem Peiperem a dalšími důstojníky SS

vojenský soud za vraždu 308 spojeneckých vojáků a 111 belgických civilistů. Peiper

byl uznán odpovědným za zavraždění 71 zajatců u Malmed a odsouzen k trestu smrti.

V roce 1948 mu byl změněn trest na doživotí a 22. prosince 1956 byl propuštěn. Pod

falešným jménem se odstěhoval do městečka ve východní Francii, kde byl v roce 1976

za nejasných okolností zavražděn. S největší pravděpodobností se o jeho likvidaci

postarala francouzská odbojová skupina, která vyhledávala na svobodě žijící nacisty a

příslušníky SS, kteří za druhé světové války byli hlavními aktéry v řadě likvidací

bezbranných, a to jak z řad příslušníků belgického odboje, tak spojeneckých vojáků a

belgických civilistů.

Na závěr této kapitoly připojuji ještě několik dokumentárních snímků, které

připomínají nacistický barbarský čin v prosinci roku 1944 a záběry odhaleného

památníku v Baugnez.


Nalezená těla postřílených amerických vojáků

Odnášení zavražděných těl amerických vojáků po opětovném dobytí Baugnez

americkými jednotkami – ve dnech 13. a 14. ledna 1945 – na odvoz do Malmed

k provedení pitvy, identifikace a k uložení jejich ostatků a důstojnému pohřbení

k věčnému odpočinku na vojenských hřbitovech spojeneckých vojáků v Belgii.

© Copyright BUDDIES Písek, 2011. Všechna práva vyhrazena.