Výzbroj US jednotek

V této kapitole chceme čtenáři připomenout alespoň částečně pár údajů o výzbroji amerických jednotek. Pokusíme se přiblížit zejména hlavní a charakteristické zbraně a vozidla, které mohli „šťastní“ pamětníci v roce 1945 vidět na vlastní oči a ti dnes méně šťastní pouze jen na historických fotografiích, v muzeích či na originálech veteránských vozidel na srazech Military clubů při různých příležitostech.

Typový rejstřík amerických zbraní byl opravdu velice rozsáhlý a jednotlivé typy zbraní a bojových kolových či pásových vozidel měly ještě řadu modifikací, různých přestaveb či doplňků. Doplňky si posádky vozidel v průběhu války pro jejich vylepšení samy zhotovily.

Považujte proto tuto kapitolu pouze jako seznámení s nejznámějšími typy, které chce populární formou napomoci vám při lepší orientaci. Máte-li zájem o údaje rozsáhlejší, je nutno se dále věnovat studiu různých odborných knih, časopisů nebo informacím na webových stránkách.

K sestavení přehledu nás přiměly časté dotazy návštěvníků našich akcí či přímo vámi projevený zájem o další pokračování textů na naší webové stránce. Doufáme, že i tato další kapitola vám přinese něco zajímavého a těšíme se na váš ohlas.

V závěrečné části se ještě zmíníme o tzv. „bumper codu“ (nárazníkovém označení) na vozidlech a technice, jejichž dochované vyznačení na historických fotografiích nám přispívá k přesnému označení jednotky, která v určité lokalitě a v určitém čase byla na tomto místě dislokována či jím projížděla.

© Copyright BUDDIES Písek, 2011. Všechna práva vyhrazena.