BELGIE

Při zpáteční cestě z Normandie jsme se zastavili v belgickém městě Liége.

Chtěl jsem ještě spatřit dvě významná místa, kde se v průběhu druhé světové války

odehrály důležité události. Jednalo se o města Malmedy a Bastogne.

Liege (fr.) česky Lutych je valonské město, ležící ve východní části Belgie nedaleko

hranice s Nizozemskem a Německem. Je hlavním hospodářským a kulturním městem

Valonska asi s 200 tis. obyvateli. Leží v údolí řeky Meuse (čs. Máza).


Vlevo nahoře Liege a červeným kroužkem vyznačeno město Baugnez významné

malmedským masakrem.

Pár momentek z Liege:

© Copyright BUDDIES Písek, 2011. Všechna práva vyhrazena.