Volary

Pomník Charlese Havlata

Tím zcela prvním společným počinkem bylo postavení památníku PFC Charlesu Havlatovi, příslušníku průzkumné čety 803. protitankového praporu. Prapor byl přičleněn k 5. pěší divizi a operoval spolu s ní v jižních Čechách. Jedním z těchto míst byly i Volary s okolím. Charles Havlat – po předcích Moravan – zde padl 7. května 1945 v 08:20 v boji s nepřítelem a to v posledních válečných hodinách. Počáteční záměr – postavit mu pomník vyšel z úst našeho kolegy pana Radima Košíčka z Vlachova Březí. Přivítal ho i tehdejší předseda plzeňského Military Car Clubu pan Milan Dlouhý a po rozhovoru s tehdejším předsedou města Volary panem Jaroslavem Petráškem bylo o postavení památníku rozhodnuto. Kompletní zhotovení památníku s okolními úpravami zajistilo během jednoho roku město Volary.

Památník byl odhalen 4. května 2002 za účasti amerického velvyslance pana Craiga R. Stapletona, vojenského attaché plk. Scotta W. Salyerse a krajského hejtmana pana RNDr. Jana Zahradníka. Naše součinnost spočívala pouze v doložení historickými dokumenty a zpracováním textové části popisky, kterou dnes můžete spatřit na vedle stojícící informační tabuli. A kde památník stojí ? Budou-li někdy vaše kroky směřovat na Šumavu do blízkosti Volar, neopomeňte se u tohoto památníku na kratičkou chvíli zastavit. Když pojedete od Lenory a Soumarského mostu směrem k Volarům, nelze tento šedobílý kamenný obelisk stojící po pravé straně silnice přehlédnout. Je to jen necelé tři kilometry před vjezdem do Volar. Prostoru kolem se říká Stőgrova Huť.
Přesná navigace je – Loc: 48°54´41.08 ´´ N, 13°50ˇ57.505 ´´E.

Takto památné místo vypadá dnes a jak se v roce 2002 při odhalení pyšnilo svým vzhledem:

Večer po odhalení památníku                                                      Detail desky

Proslov amer.velvysl. C. Stapletona                   Klubová technika nesměla chybět

Zpracoval: R. Praus, 2011


Záznam vyprávění iniciátora pomníku p. Radima Košíčka o událostech 7. 5. 1945:


Nedávno se objevily nové informace, které naznačují, že by místo úmrtí Ch. Havlata mohlo být i jinde, než ukázal původní výzkum v 90. letech:

J. Pulkrábek: Poslední kulka

Zdroj: Volarský zpravodaj, roč. XLVIII, květen 2019, str. 19

J. Krejsová: Kde je pravda?

Zdroj: Volarský zpravodaj, roč. XLVIII, červen 2019, str. 18

Zpracoval: Mgr. A. Procházka, 2023