Pár slov o US Army

Dříve než se podrobně seznámíme s 4. obrněnou divizí řekneme si pár slov o tom, jaká byla struktura ozbrojených sil USA v období od roku 1941 do roku 1945. To je právě údobí, které je potřeba znát k tomu, abychom se dobře dále orientovali.

Ozbrojené síly v USA

V období let 1941 – 1945 měly Spojené státy k dispozici dvě hlavní složky ozbrojených sil. Bylo to námořnictvo (US NAVY) a pozemní vojsko (US ARMY). Dalšími druhy ozbrojených sil v US NAVY byla námořní pěchota (USMC) a pobřežní stráž (USCG). Každá z výše uvedených složek měla vlastní vojenské letectvo. Největší letectvo mělo pozemní vojsko (USAAF).

US Army měla tři základní složky:

– Pozemní síly (Army Ground Forces – AGF )
– Armádní letectvo (Army Air Forces – AAF)
– Armádní týlové služby (Army Service Forces – ASF)

US Army (AGF) se skládala z pravidelných jednotek v činné službě a z jednotek Národní gardy. Ty byly utvářeny v jednotlivých státech a podle potřeby za války mobilizovány. Jako poslední to byly jednotky, k jejichž aktivaci došlo až v průběhu války. O jakou obrněnou či pěší divizi se jednalo se dalo poznat podle čísel. Divize pravidelné armády měly čísla 1 – 10., 24. a 25., divize Národní gardy 26 – 45 a nově aktivované divize čísla 63 – 106. Mimo těchto základních divizních jednotek měla armáda ještě další zcela samostatné jednotky jako byly tankové prapory, protitankové prapory, jízdní průzkumné squadrony (vždy dvě squadrony v jedné skupině), prapory Rangers, výsadkové pluky a prapory, polní dělostřelecké skupiny a prapory, protiletadlové prapory, ženijní pluky a brigády, které byly v ženijních brigádách a skupinách, minometné prapory a řada dalších. Těmito jednotkami pak byly doplňovány jednotlivé obrněné a pěší divize podle okamžitých potřeb a cílů.
 
Jen pro obnovení paměti:

 

Vrchním velitelem všech spojeneckých expedičních sil na evropském bojišti ( SHAEF ) byl generál D.D. Eisenhower

který spolu se Sborem náčelníků štábů řídil průběh války v Evropě od doby vylodění v Normadii až do vítězného konce a konečné porážky. Než přikročíme k bližší specifikaci obrněné divize, zmíníme se nejdříve o amerických armádních skupinách, armádách a sborech. To proto, že tato označení bývají často uváděna v různých textech a pojednáních.

UPOZORNĚNÍ: V našem přehledu uvádíme pouze ty, které mají přímou návaznost na 4. obrněnou
divizi.
Celkový počet skupin ,armád a sborů byl však daleko vyšší.

Americká armáda v Evropě

Za války byly pod americkým velením ve střední Evropě vytvořeny dvě armádní skupiny – 12. skupina armád (tvořená 1., 3. a 9. americkou armádou a 6. skupina armád – se 7. americkou a 1. francouzskou armádou.) Skupiny byly číslovány arabskými čísly.

Pro nás je nejzajímavější 12. skupina armád a její velitel O. N. Bradley.

Pod jeho velení spadala mimo jiných armád i 3. US armáda:
Velitelem 3. US ARMY byl genpor. G. S. Patton

pod velením generála G. Pattona bojovaly v Československu

dva sbory – V. Sbor a XII. Sbor,
které zde s podřízenými jednotkami vítězně ukončily 2. světovou válku

 

Pro nás je však nejdůležitější, že ve XII. Sboru (od 30. 4. 1944) byla mimo dalších divizí především „písecká“ 4.obrněná divize.

 

Základní schéma divizních obrněných jednotek :

Vysvětlivky k textům v tabulce :
Div.Band – divizní kapela
Infantry – pěchota – zde se jednalo o 3 prapory obrněné pěchoty (10., 51. a 53 obr.pěší prapor)
Tanks – tankové jednotky – 3 tankové prapory (8., 35. a 37 tankový Bn-prapor)
HQ CCA, B, R – velitelství bojových uskupení A, B, R (rezerva/záloha)
HQ Coy – velitelská rota
Cav Recce Sqn – jízdní průzkumná squadrona
Sign Coy – obrněná spojovací rota
Engr. Bn – obrněný ženijní prapor
Artillery – dělostřelectvo – 3 obrněné dělostřelecké prapory ( 22., 26. a 94. prapor)
Div.Trains – divizní zásobování ( obr.zdrav.prapor,dílenský a týlový prapor, dopravní rotu a četu
policie)

Mimo těchto základních jednotek byly ještě k této divizi připojeny ze sborových rezerv –
704. protitankový prapor a 489. prapor protiletadlového dělostřelectva a samostatné polní dělostřelecké prapory.

Bojová uskupení

Při bojové činnosti byla vytvářena z jednotek divize tzv. Combat Command – bojová uskupení. Ta svojí skladbou obsahovala potřebné jednotky pro určitou činnost v určité době.


odznak bojového uskupení

 

Strakonické bojové uskupení US Army v Písku

V květnu roku 1945 dorazilo do Strakonic bojové uskupení CCA (jehož velitelem byl plukovník/col. Hayden A. Sears), ve kterém byl 35. tankový prapor, 51. obrněný pěší prapor, 66. obrněný dělostřelecký prapor a roty ze 126. obr. dílenského praporu a 46. obr.zdrav.praporu, dále čety ze 144. spojovací roty. Zcela nakonec byla ponechána jednotka 25. jízdní průzkumné squadrony, která byla pro osvobození města Písku ta podstatná a nejdůležitější.
V anglickém označení 25th Cavalry Reconnaissance Squadron, přijala 6.5.1945 kapitulaci od velitele písecké městské posádky Wehrmachtu. Následný den přijely do Písku další útvary této squadrony z Troop „A“, které byly navíc doplněny částí jednotek 35. tankového praporu se středně těžkými tanky Sherman M4A3E8 – dále tanky Sherman s litou věží se 75 mm hlavní a svařovanou korbou s podvozkem typu HVSS , stihači tanků s M 18 Hellcaty GMC ze 704. protitankového praporu a dalšími doplňujícími jednotkami ze 4th Armored Division. Hlavní velitelství této písecké detašované skupiny ze strakonického uskupení CCA sídlilo v nynější škole TGM na Štychu. Pro doplnění ještě připomínáme, že na rozdíl od uskupení CCA, které dorazilo do Strakonic ze Strážného, další bojové uskupení CCB postupovalo na levém boku souběžně s uskupením CCA, ale po přechodu hranice v Železné Rudě pokračovalo ve směru na Sušici, Horažďovice, Kadov a Lnáře.

Schéma jízdní průzkumné squadrony v obrněné divizi :

Vysvětlivky:
Cavalry – kavalerie,jezdectvo,jízdní
Recce,Recco – Reconnaisannce – průzkumné jednotky
SquadronSqn – skvadrona, eskadrona (přibližně na úrovni praporu)
Tp – Troop – oddíl (rovná se přibližně rotě)
Pl – Platoon – (asi jako četa)
Arm Car Sect – sekce obrněných vozidel
Scout Sect – průzkumná sekce
Light Tank Coy – rota lehkých tanků ( M 5 Stuart nebo M 24 Chaffee)
Assault Gun Tp – oddíl samohybných houfnic M 8 HMC

Zpracoval: R. Praus, 2011

© Copyright BUDDIES Písek, 2011-2023. Všechna práva vyhrazena.