Vojenské označení hodností

Vojenské označení hodností a přehled divizí v U.S. Army

 

Členové našeho klubu se velice často setkávají s dotazy na téma – můžete mně říci co to bylo za divizi “ či „ jaká je to hodnost “ a podobně. Předem musíme poznamenat, že příslušných typů označení v americké armádě je mnoho a několik druhů ať již se jedná o označení na náramenících, rukávech saka, výložek na klopách, na „lodičkách“, brigadýrkách či dnešních baretech atd. Na všechna tato označení jsou příslušné předpisy, které přesně – ba přímo pedanticky – určují, jak daleko od jakého okraje musí být označení umístěno. Zcela pochopitelně se postupem jednotlivých let označení a předpisy mění. Třeba hodnosti v období druhé světové války nebyly u mužstva a poddůstojníků tak shodné, jako tomu bylo po válce a jak je tomu dnes. Kovová označení druhu zbraní se na klopách také změnila a mnohá další byla doplněna. Stejně tak mnoho divizí zaniklo a mnoho nových vzniklo. Jiná označení jsou v armádě, jiná v námořnictvu a v ostatních složkách. Máme dost dokumentačních materiálů, ale každopádně nemáme všechny. Mnohdy se musíme s dotazem přímo obrátit na The Institute of Heraldry ve Fort Belvoir ve Virginii. Výsledek není obratem, obvykle to měsíc – dva trvá.

Pokusíme se přiblížit vám alespoň nepatrnou část těch nejdůležitějších, které se vztahovaly k druhé světové válce, a to zejména u znaků jednotlivých divizí a v označení některých hodností.

Označení amerických divizíUrčitě někteří z pamětníků zde mnohé nášivky najdou.

Orientační znázornění některých označení druhu zbraně,

kterou se identifikovala jednotka na klopách košile či saka

Přehled doplňujeme ještě o dva zásadní typy označení,
které jste mohli vidět na vojácích v Písku v roce 1945

Nyní již zbývá připojit pouze tabulku se znázorněním hodností v armádních složkách USA.

Zde bychom chtěli upozornit na to, že tabulka znázorňuje vojenské hodnosti po roce 1945. Nižší hodnosti, od vojína počínaje po hodnosti praporčíků byly však za druhé světové války poněkud odlišné. Jejich znázornění uvedeme na konci naší dnešní kapitoly.


A na konec označení vojínů,poddůstojníků a praporčíků v době druhé světové války.

Vysvětlivky k anglickému označení:

Předem sdělujeme, že některé hodnosti v amerických armádách jsou s některými našimi těžko srovnatelné. Zejména se to týká různých druhů specialistů několika tříd, též i hodností podůstojnických i generálských. Považujte proto náš přehled a uvedený převod pouze jako orientační.

Hodnosti v americké armádě jsou rozděleny do tří skupin:

1/ poddůstojnické (od hodnosti Private 1st class až po First Sergeant)

2/ praporčické (od hodnosti Warrant Officer až po Chief Warrant Officer)

                            v době 2.sv. války byly pouze dvě praporčické hodnosti a to:

                             Warrant Officer a Chief Warrant Officer.

3/ důstojnické (od hodnosti 2nd Lieutenant po hodnost Generál)

Pozn.:

a/ Hodnost generál armády se uděluje pouze v době války. Za 2.světové války byla tato hodnost udělena pouze generálům Marshallovi, Eisenhowerovi a MacArthurovi. Jedná se o pět stříbrných hvězd uspořádaných ve tvaru pětiúhelníku.

b/ Master Sergeant a First Sergeant jsou prakticky hodnosti shodné a rozlišují se pouze výší platu, která je u hodnosti First Sergeant vyšší.

Private – vojín

Private 1st class – svobodník

Corporal – desátník

Sergeant – seržant

Staff Sergeant – rotný

Platoon Sergeant – rotmistr

Master Sergeant – First Sergeant – nadrotmistr

Warrant Officer – podpraporčík

Chief Warrant Officer – praporčík

2nd Lieutenant – poručík

1st Lieutenant – nadporučík

Captain – kapitán

Major – major

Lieutenant Colonel – podplukovník

Colonel – plukovník

Brigadier Generál – brigádní generál

Lieutenant General – generálporučík

General – generál

General of Army – armádní generál

Ještě něco o doplňcích, které jsou umístěny na levém rukávu saka, bundy nebo košile. Jedná se tzv. služební pruhy.

Jsou umístěny na levém rukávu ve výšce cca 10 cm od okraje rukávu, jsou v barvě žluté a znázorňují toto:

  • zobrazení ve tvaru písmena „V“ se špičkou směrem dolu za odsloužené roky v době první světové války

  • ve vzdálenosti 2 cm od nich směrem k rameni ve tvaru šikmého pruhu informují o celkově odsloužených letech v armádních složkách (Jeden pruh = 3 roky služby)

  • A ty poslední – vodorovné proužky jsou určeny k označení doby působení ve službách armády na území mimo USA. (1 proužek = 6 měsíců).

Tím bychom tuto kapitolu uzavřeli, protože svým obsahem Vám přinášíme všechny základní informace, které by vám mohly poskytnout orientační přehled.

© Copyright BUDDIES Písek, 2011. Všechna práva vyhrazena.