Osobnosti

Svoboda stojí nezměrné úsilí nevyčíslitelného množství lidí, ale není v našich silách vyjmenovat všechny, kterým vděčíme za to, že můžeme žít v demokracii a míru. Proto vám zde představíme alespoň ty osobnosti, které se nějakým způsobem pojí k událostem 6. května 1945 na Písecku.

Pozn. Zveřejněný výčet osobností není konečný, ale je postupně doplňován.