Naše aktivity

V jednotlivých podsekcích se můžete podrobně seznámit s naší současnou i minulou činností.


Akce – které pořádáme, spoluorganizujeme nebo se jich účastníme

Píší o nás – zprávy z novin i jiné zmínky o klubu Buddies Písek v médiích

Ocenění (členů) klubu Buddies – za aktivní popularizaci historie

Buddies, americký válečný veterán – příslušník 94. pěší divize Larry Sitney (1923-2013) a col. Matt Kim na Podolském mostě, 2010.