Dušičkové vzpomínání s Buddies

V předvečer svátku Památky zesnulých si členové Buddies připomněli významné osobnosti květnového osvobození v roce 1945. Na lesním hřbitově v Písku jsme se v tiché vzpomínce sešli u hrobů podplukovníka Ladislava Komoráda a překladatele Ing. Františka „Frenka“ Bůžka.

Připomněli jsme si jejich odvahu dne 6. května 1945, kdy se navzdory velkému riziku zajetí jednotkami SS vydali do Strakonic, aby jménem píseckých revolučních národních výborů vyjednali přechod amerických jednotek 4. obrněné divize přes uzavřenou demarkační linii až do Písku. Tímto rozhodným činem tak zajistili, že Písek, na rozdíl od jiných obcí, nebyl postihnutý krveprolitím civilního obyvatelstva od ustupujících německých vojsk. A za tento čin jim patří náš neskonalý dík.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *