Písecké postřehy, 23.4.2014 – Na výstavbu pomníku zbývá rok…