4. obrněná divize

Vítejte v sekci 4. obrněné divize

4. obrněná divize

Dříve než se seznámíme se 4. obrněnou divizí řekneme si pár slov o tom, jaká byla struktura ozbrojených sil USA v období od roku 1941 do roku 1945. To je právě údobí, které je potřeba znát k tomu, abychom se dobře dále orientovali.

Ozbrojené síly v USA

V období let 1941 – 1945 měly Spojené státy k dispozici dvě hlavní složky ozbrojených sil. Bylo to námořnictvo (US NAVY) a pozemní vojsko (US ARMY). Dalšími druhy ozbrojených sil v US NAVY byla námořní pěchota (USMC) a pobřežní stráž (USCG). Každá z výše uvedených složek měla vlastní vojenské letectvo. Největší letectvo mělo pozemní vojsko (USAAF).

US Army měla tři základní složky :

– Pozemní síly (Army Ground Forces – AGF )
– Armádní letectvo (Army Air Forces – AAF)
– Armádní týlové služby (Army Service Forces – ASF)

US Army (AGF) se skládala z pravidelných jednotek v činné službě a z jednotek Národní gardy. Ty byly utvářeny v jednotlivých státech a podle potřeby za války mobilizovány. Jako poslední to byly jednotky, k jejichž aktivaci došlo až v průběhu války. O jakou obrněnou či pěší divizi se jednalo se dalo poznat podle čísel. Divize pravidelné armády měly čísla 1 – 10., 24. a 25., divize Národní gardy 26 – 45 a nově aktivované divize čísla 63 – 106. Mimo těchto základních divizních jednotek měla armáda ještě další zcela samostatné jednotky jako byly tankové prapory, protitankové prapory, jízdní průzkumné squadrony (vždy dvě squadrony v jedné skupině), prapory Rangers, výsadkové pluky a prapory, polní dělostřelecké skupiny a prapory, protiletadlové prapory, ženijní pluky a brigády, které byly v ženijních brigádách a skupinách, minometné prapory a řada dalších. Těmito jednotkami pak byly doplňovány jednotlivé obrněné a pěší divize podle okamžitých potřeb a cílů.

 

Jen pro obnovení paměti:

 

Vrchním velitelem všech spojeneckých expedičních sil na evropském bojišti ( SHAEF ) byl generál D.D. Eisenhower

který spolu se Sborem náčelníků štábů řídil průběh války v Evropě od doby vylodění v Normadii až do vítězného konce a konečné porážky. Než přikročíme k bližší specifikaci obrněné divize, zmíníme se nejdříve o amerických armádních skupinách, armádách a sborech. To proto, že tato označení bývají často uváděna v různých textech a pojednáních.

UPOZORNĚNÍ: V našem přehledu uvádíme pouze ty, které mají přímou návaznost na 4. obrněnou
divizi.
Celkový počet skupin,armád a sborů byl však daleko vyšší.

Za války byly pod americkým velením ve střední Evropě vytvořeny dvě armádní skupiny – 12. skupina armád (tvořená 1., 3. a 9. americkou armádou a 6. skupina armád – se 7. americkou a 1. francouzskou armádou.) Skupiny byly číslovány arabskými čísly. Pro nás je nejzajímavější 12. skupina armád a její velitel O.N.Bradley.

Pod jeho velení spadala mimo jiných armád i 3. US armáda:
Velitelem 3. US ARMY byl genpor. G. S. Patton

pod velením generála G. Pattona bojovaly v Československu dva sbory –
V. Sbor a XII. Sbor,
které zde s podřízenými jednotkami vítězně ukončily 2. světovou válku

Pro nás je však nejdůležitější, že ve XII. Sboru byla mimo dalších divizí především „písecká“ 4.obrněná divize.

Základní schéma divizních obrněných jednotek :

Vysvětlivky k textům v tabulce :
Div.Band – divizní kapela
Infantry – pěchota – zde se jednalo o 3 prapory obrněné pěchoty (10., 51. a 53 obr.pěší prapor)
Tanks – tankové jednotky – 3 tankové prapory (8., 35. a 37 tankový Bn-prapor)
HQ CCA, B, R – velitelství bojových uskupení A, B, R (rezerva/záloha)
HQ Coy – velitelská rota
Cav Recce Sqn – jízdní průzkumná squadrona
Sign Coy – obrněná spojovací rota
Engr. Bn – obrněný ženijní prapor
Artillery – dělostřelectvo – 3 obrněné dělostřelecké prapory ( 22., 26. a 94. prapor)
Div.Trains – divizní zásobování ( obr.zdrav.prapor,dílenský a týlový prapor, dopravní rotu a četu
policie)

Mimo těchto základních jednotek byly ještě k této divizi připojeny ze sborových rezerv –
704. protitankový prapor a 489. prapor protiletadlového dělostřelectva a samostatné polní dělostřelecké prapory.

odznak bojového uskupení

Při bojové činnosti byla vytvářena z jednotek divize tzv. Combat Command – bojová uskupení.
Ta svojí skladbou obsahovala potřebné jednotky pro určitou činnost v určité době. V květnu roku 1945 dorazilo do Strakonic bojové uskupení CCA, ve kterém byl 35. tankový prapor, 51. obrněný pěší prapor, 66. obrněný dělostřelecký prapor a roty ze 126. obr. dílenského praporu a 46. obr.zdrav.praporu, dále čety ze 144. spojovací roty. Zcela nakonec byla ponechána jednotka 25. jízdní průzkumné squadrony, která byla pro osvobození města Písku ta podstatná a nejdůležitější.
V anglickém označení 25th Cavalry Reconnaissance Squadron, přijala 6.5.1945 kapitulaci od velitele
městské posádky Wehrmachtu. Následný den přijely do Písku další útvary této squadrony z Troop „A“, které byly navíc doplněny částí jednotek 35. tankového praporu se středně těžkými tanky Sherman M4A3E8 – dále tanky Sherman s litou věží se 75 mm hlavní a svařovanou korbou s podvozkem typu HVSS , stihači tanků s M 18 Hellcaty GMC ze 704. protitankového praporu a dalšími doplňujícími jednotkami ze 4th Armored Division. Hlavní velitelství této písecké detašované skupiny ze strakonického uskupení CCA sídlilo v nynější škole TGM na Štychu. Pro doplnění ještě připomínáme, že na rozdíl od uskupení CCA, které dorazilo do Strakonic ze Strážného, další bojové uskupení CCB postupovalo na levém boku souběžně s uskupením CCA, ale po přechodu hranice v Železné Rudě pokračovalo ve směru na Sušici, Horažďovice, Kadov a Lnáře.

Schéma jízdní průzkumné squadrony v obrněné divizi :

Vysvětlivky:
Cavalry – kavalerie,jezdectvo,jízdní
Recce,Recco – Reconnaisannce – průzkumné jednotky
SquadronSqn – skvadrona, eskadrona (přibližně na úrovni praporu)
Tp – Troop – oddíl (rovná se přibližně rotě)
Pl – Platoon – (asi jako četa)
Arm Car Sect – sekce obrněných vozidel
Scout Sect – průzkumná sekce
Light Tank Coy – rota lehkých tanků ( M 5 Stuart nebo M 24 Chaffee)
Assault Gun Tp – oddíl samohybných houfnic M 8 HMC

© Copyright BUDDIES Písek, 2011. Všechna práva vyhrazena.